Izberi možnost
Domov
Abecedno kazalo
Poišči
Pravila in pogoji
Dodatne informacije
Nakup in druge storitve
GET ADDITIONAL DATA HERE!
PhD Oportunity with Syngenta & the University of Hertfordshire

2,4-D (Ref: L 208)
** 2,4-D ** 2,4 PA ** 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ** aqualin ** hedonal ** Prevodi

Usoda v okolju - Ekotoksikologija - Človeško zdravje - Abecedno kazalo - Domov

POVZETEK

2,4-D is a selective, systemic herbicide approved for use in the EU and used for the control of broad-leaved weeds. It is highly soluble in water, volatile and has a low potential to leach to groundwater based on its chemical properties. It is non-persistent in soil but may persist in aquatic systems under certain conditions. It is moderately toxic to mammals but should not bioaccumulate. It may have negeative effects on reproduction, development and is considered to be a neurotoxin and an irritant. It is moderately toxic to birds and most aquatic species as well as honeybees and earthworms.

SPLOŠNE INFORMACIJE Click here for an explantaion of the general chemical status information
for 2,4-D

Opis: A translocated phenoxy herbicide for use in cereals, grass and amenity use. Can also be a pesticide transformation product

Primeri kontroliranih škodljivcev: Broad-leaved weeds, Evasive weeds in aquatic situations

Primeri aplikacij: Turf grass & pastures; Non-cropping situations; Amenity sites; Orchards; Cereals including barley, wheat and oats; Lucerne

Ucinkovitost in aktivnost: -

Availability status: Current

Introduction & key dates: circa 1950

EC Uredba 1107/2009 (razveljavitev 91/414):
Status Approved
Dosje poročevalca/soporočevalca Greece/Poland
Dan poteka vključitve 31/12/2030
EU možne snovi za zamenjavo Ne
Navedeno v podatkovni bazi EU Ja

Odobreni za uporabo () ali znani, da se uporabljajo () v naslednjih EU državah: Click to access a note on the approvals information on this site

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Also used in: Avstralija, Združene države Amerike

Osnovni status: Click here for further information on the general chemical status information used on this site
Vrsta fitofarmacevtskega sredstva Herbicid, Plant growth regulator, Metabolite
Metabolite Type Tla
Skupina snovi Alkylchlorophenoxy
Minimum active substance purity 960 g/kg
Known relevant impurities EU dossier - dioxins & furans; 2,4-dichlorophenol
Izvor snovi Sintetični
Način delovanja Selective, systemic, absorbed through roots and increases biosynthesis and production of ethylene causing uncontrolled cell division and so damages vascular tissue. Synthetic auxin.
CAS RN 94-75-7
EC Številka 202-361-1
CIPAC Številka 1
US EPA kemični kodo 030001
PubChem CID 1486
Isomerism None
Kemijska formula C8H6Cl2O3
Canonical SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
Isomeric SMILES No data
Mednarodni identifikator kemikalij Key (InChlKey) OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Mednarodni identifikator kemikalij (InChl) InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Ali je strukturni diagram/slika na voljo? Da
Molekulska masa (g mol-1) 221.04
PIN (Preferred Identification Name) (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
IUPAC ime (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
CAS ime (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
Druge informacije Potential groundwater contaminant
Relevant Environmental Water Quality Standards UK statutory standard for protection of aquatic life for inland, coastal & territorial surface waters as annual average: 40 ug/L
Odpornost na herbicid (HRAC) O
Odpornost na herbicid (WSSA) 4
Odpornost na insekticid (IRAC) Neprimeren
Odpornost na fungicid (FRAC) Neprimeren
Examples of recorded resistance Limnocharis flava
Limnophila erecta
Papaver rhoeas
Sisymbrium orientale
Fizikalno stanje White powdery solid
Primerljive substance in organizmi

Je lahko metabolit od:
Izvorni (aktivna snov) Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 1107/2009 relevantnost Click here for further information on 1107/2009 relevancy
2,4-DB Soil   0.261   Major fraction, Relevancy unknown
2,4-D-dimethylammonium     -
2,4-DEP Soil     -

Formulacija:
Lastnost Click here for information on the general product and branding information used on this site Vrednost
Example manufacturers & suppliers of products using this active now or historically
 • AgriChem
 • Dow AgroSciences
 • Headland
 • Nufarm
 • Vitax
Primeri pripravkov s to aktivno snovjo
 • Depitox
 • Esteem
 • Weed B Gone
 • Killex
 • Junction
 • Tordon 101
 • Herboxone
 • Polo
 • Staff 500
 • DMA SL
Status UK LERAP None
Formulacija in podrobnosti o nanosu Often supplied as a soluble concentrate which is mixed with water and applied as a spray.


USODA V OKOLJU

for 2,4-D

Lastnost Click here for information on the parameters used to describe environmental fate on this site Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with fate data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret environmental fate data
Topnost - v vodi pri 20oC (mg l-1) 24300 A5 Velik
Topnost - v organskih topilih pri 20oC (mg l-1) 6400 A5 - Toluen -
212000 A5 - Aceton -
810000 A5 - Metanol -
8000 A5 - Diklormetan -
Tališče (oC) 138.7 A5 -
Vrelišče (oC) 273.0 A5 -
Točka razgradnje (oC) 200 A4 -
Plamenišče (oC) Not expected to self ignite; Not highly flammable] A5 -
Koeficient porazdelitve oktanol-voda (log P) pri pH 7, 20oC P 1.51 X 10-01 Izračunan -
Log P -0.82 A5 Majhen
Volumska gostota (g ml-1)/Specifična teža 1.57 B5 -
Konstanta disociacije (pKa) pri 25oC 3.40 A5 -
Opomba: Močna kislina
Parni pritisk pri 25oC (mPa) 0.009 A5 Nizka volatilnost
Henrijeva konstanta pri 25oC (Pa m3 mol-1) 4.0 X 10-06 A4 Nehlapen
Potencialni indeks izpiranja GUS Click here for a note on the limitations of the GUS index 1.69 Izračunan Nizko izpiranje
SCI-GROW indeks za podtalnico (μg l-1) za odmerek 1 kg ha-1 ali 1 l ha-1 Click here for a note on the limitations of the SCI-GROW index Vrednost 3.88 X 10-03 Izračunan -
Opomba -
Indeks potenciala za prenos vezanih delcev Click here for a note on the limitations of the potential for particle bound transport index - Izračunan Majhen
Najvišja UV absorpcija L mol-1 cm-1 pH 1.16: 227nm=7344.4, 228nm=1448.9
pH 7.0: 228nm=8815.6, 283nm=1940
pH 11.3: 229nm=8984.5nm, 283nm=1977.5
A5 -
Površinska napetost (mN m-1) 70.5 A5 -

Razgradnja:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance degradation Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with degradation data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance degradation data
Splošna biorazgradljivost -
Razgradnja v tleh (dnevi) (aerobna) DT50 (značilen) 4.4 A5 Neobstojen
DT50 (v laboratoriju pri 20oC) 4.4 A5 Neobstojen
DT50 (na polju) 28.8 A5 Neobstojen
DT90 (v laboratoriju pri 20oC) 47.9 A5 -
DT90 (na polju) 96.3 A5 -
Koncna tocka modela DT50 - - -
Opomba EU dossier lab studies DT50 range 1.2-94.6 days, DT90 range 5.4-195.56 days; Field studies DT50 range 22-38 days, DT90 range 74-127 days; Other sources: 1.7-13.1 days (R3)
Dissipation rate RL50 on plant matrix Vrednost 2.2 R4 -
Opomba Published literature RL50 range 1.1-3.0 days, 3 field crops, various matrices, n=3
Dissipation rate RL50 on and in plant matrix Vrednost 12.7 R4 -
Opomba Published literature RL50 range 1.1-24.8 days, 3 field crops, various matrices, n=5
Fotoliza v vodi DT50 (dnevi) pri pH 7 Vrednost 38 A5 Stabilen
Opomba -
Hidroliza v vodi DT50 (dnevi) pri 20oC in pH 7 Vrednost Stabilen A5 -
Opomba Stable between pH 5 to pH 9
Vodni sediment DT50 (dnevi) 18.2 A5 Hiter
Vodna faza samo DT50 (dnevi) 7.7 A5 Zmerno hiter

Tla - adsorpcija in mobilnost
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance adsorption and mobility Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with adsorption and mobility data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance adsorption and mobility
Linearen Kd 0.70 A5 Mobilen
Koc 39.3
Opombe in obseg EU dossier Kd range 0.32-1.22 mL/g, Koc range 23-68 mL/g, Soils=7; Other literature multiple studies Kd range 1.59-1.88 mL/g, Koc range 31-275 mL/g (R4)
Freundlich Kf 0.45 A5 Mobilen
Kfoc 24
1/n 0.83
Opombe in obseg EU dossier Kf range 0.19-0.83 mL/g, Kfoc range 12-42 mL/g, 1/n range 0.78-0.90, Soils=7; Other literature multiple studies Kf range 0.003-8.7 mL/g, Kfoc range 0.15-875 mL/g, 1/n range 0.35-1.59, Soils = 18
pH občutljivost No

Pomembni metaboliti :
Metabolit Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 1107/2009 relevantnost Click here for further information on 1107/2009 relevancy
2,4-dichlorophenol This metabolite may cause environmental pollution, click here for further information Tla   0.380   Relevant; Major fraction
2,4-dichloro-1-methoxybenzene This metabolite may cause environmental pollution, click here for further information Tla   0.150   Relevant; Major fraction
4-chlorophenol This metabolite may cause environmental pollution, click here for further information Tla   0.330   Relevant; Major fraction

Other known metabolites:
Metabolite name and reference Aliases Srednja formacija / Rate Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja Metabolising enzymes
1,2,4-benzenetriol - Water (photolysis) - -
2-ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate 2,4-D 2-EHE - - -
(2,5-dichloro-4-hydroxyphenoxy)acetic acid 4-OH-2,5-D Plant - -
(4-chlorophenoxy)acetic acid - - - -
(2,4-dichloro-5-hydroxyphenoxy)acetic acid 5-OH-2,4-D Plant - -
(2,3-dichloro-4-hydroxyphenoxy)acetic acid 4-OH-2,3-D Plant - -


EKOTOKSIKOLOGIJA

for 2,4-D

Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance ecotoxicology Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with ecotoxicology data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance ecotoxicology
Faktor biokoncentracije BCF (l kg-1) 10 A5 (Whole fish) Nizek potencial
CT50 (dnevi) Nedostopen -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) > 300 A5 Podgana Srednji
Sesalci - kratkotrajni dietni NOEL (mg kg-1) 60 A5 Podgana Velik
(ppm dieta) - -
Ptiči - akutna LD50 (mg kg-1) > 500 A5 Colinus virginianus Srednji
Ptiče - kratkotrajna dietna (LC50/LD50) > 5620 mg kg-1 A4 Colinus virginianus -
Ribe - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) 100 A4 Pimephales promelas Srednji
Ribe - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) 27.2 J3 Oryzias latipes, 28 dni Majhen
Vodni nevretenčarji - akutna 48 ur EC50 (mg l-1) 134.2 A5 Daphnia magna Majhen
Vodni nevretenčarji - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) 46.2 A5 Daphnia magna Majhen
Vodnih raki - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, statična, v vodi (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, sedimenti (mg kg-1) - - -
Vodne rastline - akutna 7 dni EC50, biomasa (mg l-1) 2.7 A5 Lemna gibba Srednji
Non-target plants 19 A5 Lettuce
Vegetative vigour, ER50
as g/ha
-
27 A5 Lettuce
Seedling emergence, ER50
as g/ha
-
Alge - akutna 72 ur EC50, rast (mg l-1) 24.2 A5 Raphidocelis subcapitata Majhen
Alge - kronična 96 ur NOEC, rast (mg l-1) 100 J4 Chlorella vulgaris Majhen
Čebele Kontakt akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) > 100 A5 Majhen
Oral akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) 94 A5 Srednji
Neznan nacin akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Deževniki - akutna 14 dni LC50 (mg kg-1) 350 A5 Eisenia foetida Srednji
Deževniki - kronična 14 dni NOEC, razmnoževanje (mg kg-1) - - -
Drugi talni makro-organizmi (npr. Collembole) LR50 / EC50 / NOEC / % učinka - - -
Ostali členonožci (1) LR50 g ha-1 3000 >
A5 Typhlodromus pyri
-
% učinka 7.5
-13.2
Umrljivost
Koristna kapaciteta
Dose: 3.0 kg ha-1
A5 Aphidius rhopalosiphi
-
Ostali členonožci (2) LR50 g ha-1 3000 >
A5 Aphidius rhopalosiphi
-
% učinka 5.3
-6.2
Umrljivost
Koristna kapaciteta
Dose: 3.0 kg ha-1
A5 Typhlodromus pyri
-
Talni makro-organizmi Mineralizacija dušika: No significant adverse effect
Mineralizacija ogljika: No significant adverse effect
A5
Dose: 3 mg kg-1, 28 dnis
-
Podatki mezokozem študij NOEAEC mg l-1 - - -
NOEAEC mg l-1 - - -


ČLOVEKO ZDRAVJE IN VAROVANJE

for 2,4-D

Splošno:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe human health and protection issues Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with human health and protection data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret human health and protection data
Threshold of Toxicological Concern (Cramer Class) Click here for a note on the limitations of the Cramer class High (class III) - -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) > 300 A5 Podgana Srednji
Sesalci - dermalno LD50 (mg kg-1 telesne teže) > 2000 A5 Rat -
Sesalci - inhalacija LC50 (mg l-1) > 1.79 A5 Rat, 4hr (whole body) -
Druge končne točke strupenosti za sesalce - -
ADI - Sprejemljiv dnevni vnos (mg kg-1bw dan-1) 0.05 A5 Rat, SF=100 -
ARfD - Referenca akutnega odmerka (mg kg-1bw dan-1) Nerazporejen A5 Rat -
AAOEL - Acute Acceptable Operator Exposure Level (mg kg-1 bw day-1) - - -
AOEL - Sprejemljiva stopnja izpostavljenosti - sistemska (mg kg-1) 0.15 A4 Rat, SF=100 -
Dermalne študije (%) 0.1-4.0 A5 concentration dependent -
Direktiva o nevarnih snoveh 76/464 - - -
Meje izpostavljenosti [UK LT TWA 8 hr: 10 mg/m3], [UK STEL 15 mins: 20 mg/m3] UK EA QS database, 2018 -
Poti izpostavljenosti Javni Small risk of dermal exposure from contact with sprayed vegetation
No risk to consumers via acute residue
Poklicni Moderate risk of inhalation and dermal exposure depending on personal protection clothing and equipment utilised
European MRLs Click here for the EU MRL pesticide database
Drinking Water Standards Non-statutory WHO drinking water guideline 0.03 mg/L UK EA QS database, 2018 -
MAC - najvišja, še sprejemljiva koncentracija v pitni vodi (μg l-1) 70.0 F4 (For USA - EPA drinking water regulations) -

Vplivi na zdravje:
Rakotvoren Mutagen Hormonski motilec Učinki na razmnoževanje / razvoj Cholinesterase inhibitor Nevrotoksičen

Draži dihalne poti Draži kožo Skin sensitiser Draži oko Phototoxicant

-

-

Vprašanja vezana na zdravje človeka Excessive doses may affect digestive systems
Possible liver and kidney toxicant
Endocrine issues - Synergistic androgenic effects when combined with testosterone

: Da, znan po povzročanju težav
: Ne, ni znan po povzročanju težav
: Mogoče, status ni opredeljen
- : No data found

Vprašanja vezana na ravnanje s FFS:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance handling issues Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with data on handling issues Razlaga Click here for information on the way in which we interpret data on handling issues
General Click here for a description of the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) codes Corrosive to metals
IMDG Transport Code is usually 9 or 6.1
Not explosive or oxidising
CLP klasifikacija 2013 Health: H302, H317, H318, H335
Environment: H412
EC klasifikacija tveganja Click here to view information omn the EU risk phrases Xn - Harmful: R22, R41, R43
Xi - Irritant: R37
N - Dangerous for the environment: R52, R53
EC klasifikacija varnosti Click here to view information omn the EU safety phrases S2, S24/25, S26, S46, S61, S36/37/39
WHO klasifikacija II - Zmerno nevaren
US EPA klasifikacija II - III - -
UN številka Usually 3082 or 3077
Ravnanje z ostanki in odpadno embalažo Click here for a description of UN packaging marks Dispose of in accordance with local regulations
Packaging Group III (minor danger)


PREVODI

for 2,4-D

Jezik Ime
Angleško 2,4-D
Francosko 2,4-D
Nemško 2,4-D
Dansko 2,4-D
Italijansko 2,4-D
Špansko 2,4-D
Grško -
Slovensko 2,4-D
Poljsko 2,4-D
Švedsko 2,4-D
Madžarsko 2,4-D
Nizozemsko 2,4-D

Zadnja posodobitev: Tuesday 22 May 2018
Kontakt: aeru@herts.ac.uk