Izberi možnost
Domov
Abecedno kazalo
Poišči
Pravila in pogoji
Dodatne informacije
Nakup in druge storitve
GET ADDITIONAL DATA HERE!
PhD Oportunity with Syngenta & the University of Hertfordshire

oksadiksil (Ref: SAN 371F)
** oxadixyl ** oxadixil ** sandofan ** acetamide ** Prevodi

Usoda v okolju - Ekotoksikologija - Človeško zdravje - Abecedno kazalo - Domov

SPLOŠNE INFORMACIJE Click here for an explantaion of the general chemical status information
for oxadixyl

Opis: A fungicide used, in combination with other agents, to control Peronosporales including downy mildew and late blights

Primeri kontroliranih škodljivcev: Downy mildew; Damping-off; Seed rot; Blight; Rust

Primeri aplikacij: Barley; Beets; Vegetables including broccoli, Brussel sprouts, cabbage, carrot, parsnip, peas, pepper; Corn; Cotton; Melon; Turf & lawns

Ucinkovitost in aktivnost: -

Availability status: Current

Introduction & key dates: 1984

EC Uredba 1107/2009 (razveljavitev 91/414):
Status Not approved
Dosje poročevalca/soporočevalca Neprimeren
Dan poteka vključitve Expired
EU možne snovi za zamenjavo -

Odobreni za uporabo () ali znani, da se uporabljajo () v naslednjih EU državah: Click to access a note on the approvals information on this site

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Also used in: Avstralija

Osnovni status: Click here for further information on the general chemical status information used on this site
Vrsta fitofarmacevtskega sredstva Fungicid
Skupina snovi Phenylamide
Minimum active substance purity -
Known relevant impurities -
Izvor snovi Sintetični
Način delovanja Systemic with curative and protective action. Disrupts fungal nucleic acid synthesis - RNA ploymerase 1.
CAS RN 77732-09-3
EC Številka -
CIPAC Številka 397
US EPA kemični kodo 126701
Isomerism -
Kemijska formula C14H18N2O4
SMILES O=C2OCCN2N(C(=O)COC)c1c(cccc1C)C
Mednarodni identifikator kemikalij Key (InChlKey) UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
Mednarodni identifikator kemikalij (InChl) InChI=1S/C14H18N2O4/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)16(12(17)9-19-3)15-7-8-20-14(15)18/h4-6H,7-9H2,1-3H3
Ali je strukturni diagram/slika na voljo? Da
Molekulska masa (g mol-1) 278.3
PIN (Preferred Identification Name) -
IUPAC ime 2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acet-2',6'-xylidide
CAS ime N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)acetamide
Druge informacije -
Odpornost na herbicid (HRAC) Neprimeren
Odpornost na herbicid (WSSA) Neprimeren
Odpornost na insekticid (IRAC) Neprimeren
Odpornost na fungicid (FRAC) 4
Examples of recorded resistance -
Fizikalno stanje Colourless crystals
Primerljive substance in organizmi

Formulacija:
Lastnost Click here for information on the general product and branding information used on this site Vrednost
Example manufacturers & suppliers of products using this active now or historically
  • FCC Ltd
  • Syngenta
  • TrustChem
  • Sandoz
Primeri pripravkov s to aktivno snovjo
  • Recoil
  • Ripost
  • Sandofan
  • Wakil
Status UK LERAP No UK approval for use or outside scope
Formulacija in podrobnosti o nanosu Usually formulated as a wettable powder.


USODA V OKOLJU

for oxadixyl

Lastnost Click here for information on the parameters used to describe environmental fate on this site Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with fate data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret environmental fate data
Topnost - v vodi pri 20oC (mg l-1) 3400 L3 Velik
Topnost - v organskih topilih pri 20oC (mg l-1) 344000 L3 - Aceton -
112000 L3 - Metanol -
50000 L3 - Etanol -
17000 L3 - Ksilen -
Tališče (oC) 104 L3 -
Vrelišče (oC) - - -
Točka razgradnje (oC) - - -
Plamenišče (oC) - - -
Koeficient porazdelitve oktanol-voda (log P) pri pH 7, 20oC P 4.47 X 1000 Izračunan -
Log P 0.65 L3 Majhen
Volumska gostota (g ml-1)/Specifična teža 0.5 L3 -
Konstanta disociacije (pKa) pri 25oC - - -
Opomba:
Parni pritisk pri 25oC (mPa) 0.0033 L3 Nizka volatilnost
Henrijeva konstanta pri 25oC (Pa m3 mol-1) 2.70 X 10-07 L3 Nehlapen
Potencialni indeks izpiranja GUS Click here for a note on the limitations of the GUS index 5.75 Izračunan Visoko izpiranje
SCI-GROW indeks za podtalnico (μg l-1) za odmerek 1 kg ha-1 ali 1 l ha-1 Click here for a note on the limitations of the SCI-GROW index Vrednost 1.32 X 10+01 Izračunan -
Opomba -
Indeks potenciala za prenos vezanih delcev Click here for a note on the limitations of the potential for particle bound transport index - Izračunan Srednji
Najvišja UV absorpcija L mol-1 cm-1 - - -
Površinska napetost (mN m-1) - - -

Razgradnja:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance degradation Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with degradation data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance degradation data
Splošna biorazgradljivost -
Razgradnja v tleh (dnevi) (aerobna) DT50 (značilen) 75 L3 Zmerno obstojen
DT50 (v laboratoriju pri 20oC) 225 L3 Obstojen
DT50 (na polju) 75 L3 Zmerno obstojen
DT90 (v laboratoriju pri 20oC) - - -
DT90 (na polju) - - -
Koncna tocka modela DT50 - - -
Opomba Lab studies DT50 range 6-9 months, field studies 2-3 months
Dissipation rate RL50 on plant matrix Vrednost - - -
Opomba -
Dissipation rate RL50 on and in plant matrix Vrednost - - -
Opomba -
Fotoliza v vodi DT50 (dnevi) pri pH 7 Vrednost Stabilen Q2 -
Opomba -
Hidroliza v vodi DT50 (dnevi) pri 20oC in pH 7 Vrednost Stabilen Q2 -
Opomba -
Vodni sediment DT50 (dnevi) 21 Q2 Hiter
Vodna faza samo DT50 (dnevi) 25 Q2 Počasen

Tla - adsorpcija in mobilnost
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance adsorption and mobility Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with adsorption and mobility data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance adsorption and mobility
Linearen Kd - Q3 Mobilen
Koc 36
Opombe in obseg Literature values range 24-50 mL/g
Freundlich Kf - - -
Kfoc -
1/n -
Opombe in obseg -
pH občutljivost -

Pomembni metaboliti :
Metabolit Srednja formacija Ocenjen delež maksimalnega pojavljanja 1107/2009 relevantnost Click here for further information on 1107/2009 relevancy
oxadixyl acid Tla     -


EKOTOKSIKOLOGIJA

for oxadixyl

Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance ecotoxicology Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with ecotoxicology data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret substance ecotoxicology
Faktor biokoncentracije BCF (l kg-1) 0.8 Q3 Nizek potencial
CT50 (dnevi) Nedostopen -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 1860 L3 Podgana Srednji
Sesalci - kratkotrajni dietni NOEL (mg kg-1) 19.7 L3 Podgana Velik
(ppm dieta) 250 -
Ptiči - akutna LD50 (mg kg-1) 2510 L3 Anas platyrhynchos Majhen
Ptiče - kratkotrajna dietna (LC50/LD50) - - -
Ribe - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) 300 L3 Cyprinidae Majhen
Ribe - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodni nevretenčarji - akutna 48 ur EC50 (mg l-1) 530 L3 Daphnia magna Majhen
Vodni nevretenčarji - kronična Vodni nevretenčarji - kronična 21 dni NOEC (mg l-1) - - -
Vodnih raki - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - akutna 96 ur LC50 (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, statična, v vodi (mg l-1) - - -
Organizmi v sedimentih - kronična 28 dni NOEC, sedimenti (mg kg-1) - - -
Vodne rastline - akutna 7 dni EC50, biomasa (mg l-1) - - -
Non-target plants - - -
- - -
Alge - akutna 72 ur EC50, rast (mg l-1) 46 L3 Scenedemus subspicatus Majhen
Alge - kronična 96 ur NOEC, rast (mg l-1) - - -
Čebele Kontakt akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Oral akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) 200 L3 Majhen
Neznan nacin akutna 48 ur LD50 (μg za čebele-1) - - -
Deževniki - akutna 14 dni LC50 (mg kg-1) 1000 L3 Srednji
Deževniki - kronična 14 dni NOEC, razmnoževanje (mg kg-1) - - -
Drugi talni makro-organizmi (npr. Collembole) LR50 / EC50 / NOEC / % učinka - - -
Ostali členonožci (1) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Ostali členonožci (2) LR50 g ha-1 - - -
% učinka - - -
Talni makro-organizmi - - -
Podatki mezokozem študij NOEAEC mg l-1 - - -
NOEAEC mg l-1 - - -


ČLOVEKO ZDRAVJE IN VAROVANJE

for oxadixyl

Splošno:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe human health and protection issues Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with human health and protection data Razlaga Click here for information on the way in which we interpret human health and protection data
Threshold of Toxicological Concern (Cramer Class) Click here for a note on the limitations of the Cramer class High (class III) - -
Sesalci - oralna akutna LD50 (mg kg-1) 1860 L3 Podgana Srednji
Sesalci - dermalno LD50 (mg kg-1 telesne teže) > 2000 L3 Rat -
Sesalci - inhalacija LC50 (mg l-1) 5.6 L3 Rat -
Druge končne točke strupenosti za sesalce - -
ADI - Sprejemljiv dnevni vnos (mg kg-1bw dan-1) - - -
ARfD - Referenca akutnega odmerka (mg kg-1bw dan-1) - - -
AOEL - Sprejemljiva stopnja izpostavljenosti - sistemska (mg kg-1) - - -
Dermalne študije (%) - - -
Direktiva o nevarnih snoveh 76/464 - - -
Meje izpostavljenosti - - -
Poti izpostavljenosti Javni -
Poklicni -
European MRLs Click here for the EU MRL pesticide database
MAC - najvišja, še sprejemljiva koncentracija v pitni vodi (μg l-1) - - -

Vplivi na zdravje:
Rakotvoren Mutagen Hormonski motilec Učinki na razmnoževanje / razvoj Cholinesterase inhibitor Nevrotoksičen

-

-

-

-

Draži dihalne poti Draži kožo Skin sensitiser Draži oko Phototoxicant

-

-

Vprašanja vezana na zdravje človeka Possible liver toxicant
USEPA - possible human carcinogen

: Da, znan po povzročanju težav
: Ne, ni znan po povzročanju težav
: Mogoče, status ni opredeljen
- : No data found

Vprašanja vezana na ravnanje s FFS:
Lastnost Click here for information on the parameters used to describe substance handling issues Vrednost Vir / Stopnja kakovosti / Ostale informacije Click here for information on the primary data sources used to populate this database with data on handling issues Razlaga Click here for information on the way in which we interpret data on handling issues
General Click here for a description of the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) codes No information available
CLP klasifikacija 2013 -
EC klasifikacija tveganja Click here to view information omn the EU risk phrases Xn - Harmful: R22
EC klasifikacija varnosti Click here to view information omn the EU safety phrases -
WHO klasifikacija II - Zmerno nevaren
US EPA klasifikacija III - Pozor - Rahlo toksično
UN številka -
Ravnanje z ostanki in odpadno embalažo Click here for a description of UN packaging marks -


PREVODI

for oxadixyl

Jezik Ime
Angleško oxadixyl
Francosko oxadixyl
Nemško Oxadixyl
Dansko oxadixyl
Italijansko oxadixil
Špansko oxadixil
Grško -
Slovensko oksadiksil
Poljsko oksadiksyl
Švedsko -
Madžarsko -
Nizozemsko -

Zadnja posodobitev: Monday 17 October 2016
Kontakt: aeru@herts.ac.uk